Teknisk fysikk

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk

Teknisk fysikk er en av studieretningene du kan velge ved teknologistudiet i Fysikk og Matematikk (ved siden av Industriell matematikk og Biofysikk). Valget skjer i slutten av andre klasse.

Obligatoriske fag

3.klasse

Høst

Vår

4. klasse

I løpet av 4. klasse må en i tillegg ta et ingeniøremne og et av de mulige K-emner.

Høst

Vår

5. klasse

I løpet av femte klasse må en i tillegg ta sitt andre K-emner

Høst

Vår

Valgbare emner

På teknisk fysikk står du ganske fritt til å velge emner. Det er som sagt et krav om at du skal ha minst et K-emner og et ingeniøremne i graden din. Ellers kan du velge fag fra stort sett hele NTNU (så lenge det relativt relatert til fysikk).

Man bør merke seg at kun noen få fag blir tatt hensyn til i forhold til timeplan og eksamensdato, dette er den såkalte A-listen. Videre er det en del anbefalte valgbare emner, dette er mer forslag til andre emner man kan ta, men disse vil ikke bli tatt hensyn til i planleggingen av timeplanene. Du kan som nevnt over kan man også velge fag som ikke står på noen av listene, men må da få faget godkjent gjennom studieveileder (dette er vanligvis ikke noe problem). Eksempler på slike fag er doktorgradsfag ved instituttet, rene mattefag som TMA4150 Algebra og tallteori eller mer anvedte fag som TEP4155 Viskøse strømninger og TPG4125 Seismisk bølgeforplantning.

For å se litt på hva noen på teknisk fysikk har valgt, se for eksempel Bruker:Erlenv (hovedfokus på signalbehandling), Bruker:Henok (hovedfokus på kvantemekanikk) eller Bruker:Gspr (hovedfokus på teoretisk/matematisk fysikk).

3. klasse

Fra høsten 2015 blir det bare obligatoriske fag i 3. klasse på teknisk fysikk.

4. og 5. klasse

Under kommer listen over valgfag i 4.klasse.

Høst

Anbefalte emner det blir tatt hensyn til i timeplanen:

Anbefalte emner det ikke blir tatt hensyn til i timeplanen:

Vår

Anbefalte emner det blir tatt hensyn til i timeplanen:

Anbefalte emner det ikke blir tatt hensyn til i timeplanen: