TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk
Foreleser: Tore Lindmo
Obligatorisk for: Høsten 4. klasse Teknisk fysikk
Øvinger: Ja
Lab: Ja
Evalueringsform: Kun eksamen
Bøker: Lilley: Nuclear physics
Nettside: Benytter It's Learning.

Kjerne- og strålingsfysikk beskriver modeller for kjerners oppbygging og generelle egenskaper, kjerneprosesser og partikkelvekselvirkninger med vekt på alfa-, beta- og gamma-stråling knyttet til sterk, svak og elektromagnetisk vekselvirkning. Videre behandles de forskjellige mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie.

Faget har obligatorisk lab. Det er seks laboppgaver som skal gjennomføres, med en lab annenhver uke. For hver lab man gjennomfører skal man skrive en kort og enkel rapport som skal godkjennes av labassistenten. Hvert forsøk tar litt over to timer på lab, og i tillegg har man merarbeidet med rapportskriving. Laboppgavene er:

  • Gammaspektroskopi
  • Telling av radioaktivitet
  • Attenuasjon og build-up
  • Høyoppløsningsgammaspektroskopi
  • Betaspektroskopi
  • Radonmåling