TFY4190 Instrumentering

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
TFY4190 Instrumentering
Foreleser: Erik Wahlström
Obligatorisk for: Våren 3. klasse Teknisk fysikk og Biofysikk
Øvinger: 4 av 5 obligatoriske.
Lab: Ja, med prosjekt
Evalueringsform: Ingen
Bøker: Ingen, bare et kompendium skrevet av foreleseren
Nettside: Benytter It's Learning

Instrumentering er et obligatorisk emne i tredje klasse for Teknisk fysikk og Biofysikk. Faget bygger på TFY4185 Måleteknikk, og tar for seg områder som konstruksjon av sensorer og målesystemer.

I tillegg til utstyret og programmene man brukte på laboratoriet i Måleteknikk, lærer man å bruke det grafiske programmeringsspråket LabVIEW. Laben inneholder også et prosjekt, der grupper på to og to skal konstruere en sensor.

Faget vurderes ikke med karakter, men med bestått eller ikke bestått. En betydelig andel av denne vurderingen er en fire-timers prøve hvor halvparten er flervalg og alle bøker, samt Internett, er tillatte hjelpemidler. Se artikkelen om evaluering i TFY4190 Instrumentering for nyttige lenker i forbindelse med denne prøven.