Industriell matematikk

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk

Industriell matematikk er en av studieretningene du kan velge ved teknologistudiet i Fysikk og Matematikk (ved siden av Teknisk fysikk og Biofysikk). Valget skjer i slutten av andre klasse.

I slutten av tredje klasse vil de fleste velge å spesialisere seg innen en fagretning. Dette valget er ikke formelt, og det er fullt lovlig å blande fag fra ulike områder. Institutt for matematiske fag tilbyr fem fagområder:

Obligatoriske fag

3. klasse høst

3. klasse vår

4. klasse

I løpet av 4. klasse må en ta et ingeniøremne og et av de mulige K-emner.

4. klasse høst

4. klasse vår

Valgbare fag

3. klasse vår

Våren i 3. klasse skal det velges to fag, hvorav ett må være TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer, TMA4150 Algebra og tallteori eller TMA4180 Optimeringsteori. Anbefalte fag:

4. klasse høst

Fag det tas hensyn til i forbindelse med timeplan og eksamensplan:

Og fag det ikke tas hensyn til er:

4. klasse vår

Fag det tas hensyn til i forbindelse med timeplan og eksamensplan:

Og fag det ikke tas hensyn til er: