TFY4345 Klassisk Mekanikk

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
TFY4345 Klassisk mekanikk
Foreleser: Jan Myrheim
Obligatorisk for: Høsten 3. klasse Teknisk fysikk
Pop. forkortelser: Klassisk
Øvinger: Frivillige
Lab: Nei
Evalueringsform: Skriftlig eksamen
Bøker: Goldstein, Poole & Safko: Classical Mechanics

Klassisk mekanikk (tidligere TEP4145 Klassisk mekanikk) er et valgbart emne for tredje klasse Teknisk fysikk. Emnet ble gjeninnført av Iver Håkon Brevik på slutten av 70-tallet etter at det hadde vært ute av fagplanen i flere år. Fra og med våren 2010 er det flyttet til Institutt for fysikk, da Brevik blir professor emeritus og trapper ned forelesningsaktiviteten.

Faget begynner med en innføring i Lagrange- og Hamilton-mekanikk, og løser både nye problemer og problemer tidligere løst med Newtonsk mekanikk i TFY4145 Mekanisk fysikk. Så behandles små oscillasjoner til første approksimasjon, et svært nyttig verktøy i fysikken. Man introduseres for spesiell relativitetsteori, og relativistisk formulering av klassisk elektrodynamikk. Man ser litt på forskjellige metrikker i tidrommet, og blir kjent med firer-vektorer. Mot slutten av kurset diskuteres vanligvis Hamilton-Jacobi-teorien som også er veldig nyttig i kvantemekanikk.

Tidligere har Breviks kompendium utgjort den viktigste delen av pensum, med Goldstein som supplement. Borck, som tar over faget, har indikert at han i større grad vil benytte Goldstein, men kompendiet vil nok fortsatt være en mer lettlest innføring i emnet.

Ingeniøremne

Tidligere (tom. våren 2009) kunne man få dette godkjent som ingeniøremne som fysikkstudent, men denne ordningen faller nå bort.