Fysikk og matematikk

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over fagene man har de to første årene som student på Fysikk og matematikk, med en kort beskrivelse for hvert fag. Ved slutten av det andre året velger man en studieretning, og en utførlig beskrivelse av disse finnes på deres respektive sider: Biofysikk, Teknisk fysikk og Industriell matematikk.

Første
semester
Matematikk 1
Kalkulus i én variabel.
Informasjonsteknologi grunnkurs
Introduksjon til oppbygning og virkemåte til datamaskiner, HTML og programmering i Matlab.
Filosofi og vitenskapsteori
Grunnleggende filosofihistorie og vitenskapsteori.
Mekanisk fysikk
Innføring i mekanisk fysikk. Rotasjon og translasjon.
Andre
semester
Matematikk 2
Kalkulus i flere variabler. Vektoranalyse og analytisk geometri.
Matematikk 3
Lineær algebra, komplekse tall og ordinære differensiallikninger.
Kjemi
Generell kjemi. Støkiometri, elektrokjemi, termodynamikk, kjemisk teori og organisk kjemi.
Elektrisitet og magnetisme
Innføring i elektromagnetisme med grunnleggende kretslære.
Tredje
semester
Matematikk 4K
Laplace- og Fourier-transformasjoner. Partielle differensiallikninger og kompleks analyse.
Termisk fysikk
Termodynamikk; systemer av mange partikler. Ideelle gasser og kinetisk teori.
Teknologiledelse
Organisasjon, entrepenørskap og økonomi.
Fluidmekanikk
Væsker og gassers mekanikk og bølgeteori for vannbølger.
Fjerde
semester
Statistikk
Sannsynlighetsregning og statistikk.
Prosedyre- og objektorientert programmering
Introduksjon til prosedyre- og objektorientert programmering i C og C++.
Introduksjon til vitenskapelige beregninger
Numerisk matematikk med anvendelser i fysikk.
Innføring i kvantefysikk
Introduksjon til kvantemekanikk og kjemisk fysikk.