TFY4145 Mekanisk fysikk

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
Mekanisk fysikk
TFY4145
Obligatorisk for Høsten 1. klasse for alle
Forkortelser Mekfys, mekanikk
Laboratorium Ja
Øvinger 1 obligatorisk numerisk,
v · d · e

Faget mekanisk fysikk tar for seg mekanikk i to og tre dimensjoner, samt rotasjonsmekanikk. I tillegg inneholder pensum harmoniske svingninger, bølger, Newtons gravitasjonslov og spesiell relativitetsteori .

Mye av stoffet som prosjektilbaner, klosser som sklir, elastisk/uelastisk støt virker kjent hvis man har hatt fysikk på videregående, men blir her gjennomgått mer grundig. I tillegg utvides den mekaniske forståelsen til å forstå rotasjonsbevegelser som har mange analoger til translatorisk (kast osv) mekanikk: Dreiemoment er en kraftanalog, treghetsmoment kan være en masseanalog og mange av formlene ligner på de man kjenner fra 'vanlig' mekanisk fysikk. Forhåpentligvis bidrar faget også med en forståelse til hvorfor det er slik og at ting henger sammen her i verden.

Den oppførte boka er den anbefalte fra instituttet, men i prinsippet er alle lærebøker for fysikk på universitetsnivå like, så du står fritt til å velge en annen lærebok om du ønsker. Det anbefales å sjekke ut et par bøker før man bestemmer seg. Den oppgitte boken dekker også fagene TFY4155 Elektromagnetisme og TFY4160 Bølgefysikk. For mer info se på anbefalte bøker i TFY4155 Elektromagnetisme.

Lærebøker

Forelesere

Anbefalte forkunnskaper