TFY4155 Elektrisitet og magnetisme

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
Elektrisitet og magnetisme
TFY4155
Obligatorisk for Våren 1. klasse for alle
Forkortelser Elmag
Laboratorium Ja
Øvinger 8 av 12
v · d · e

I følge Jon Andreas Støvneng selv er følgende stikkord dekkende for faget.

  • Elektrostatikk: Elektrisk ladning, Coulombs lov, elektrisk felt, elektrisk potensial og potensiell energi, Gauss' lov, ledere og isolatorer, dielektrika og polarisering, kapasitans og energi i elektrisk felt.
  • Likestrømskretser: Elektrisk strøm, motstand og spenning, Ohms lov og Kirchhoffs regler.
  • Magnetostatikk: Elektrisk strøm, magnetisk felt, Biot-Savarts og Amperes lov, magnetiske materialer og magnetisering.
  • Elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, induktans, energi i magnetfelt og Maxwells ligninger.

Merk at mye av integrasjonsteorien som nyttes i dette faget først blir brakt på bane senere i TMA4105 Matematikk 2, og dette fører fort til forvirring, men det kan også være svært instruktivt å se koblingen mellom de to fagene.

Bøker

Jon Andreas Støvnengs liste over mulige bøker til dette faget:

Kommentarer

Hvis man er sikker på å gå teknisk fysikk videre, kan Griffiths: Introduction to Electrodynamics være verdt å se nærmere på da den blir brukt som pensumbok i Elektromagnetisk teori.

Merk: Da Jon Andreas Støvneng skal forelese i Mesoskopisk fysikk fom. våren 2010, tar Arne Mikkelsen over som foreleser i faget.