TMA4100 Matematikk 1

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
Matematikk 1
TMA4100
Obligatorisk for Høsten 1. klasse for alle
Forkortelser Matte 1
Øvinger 8 av 12 Maple-tester, 3 av 4 innleveringer
v · d · e

Matematikk 1 er en innføring i énvariabel analyse og er et obligatorisk førsteklassefag. Praktisk talt all videre fordypning i matematikk og fysikk bygger på dette faget.

Sentralt står integrasjon og derivasjon, rekker og taylorutvikling. Studentene introduseres for rekkeutviklinger og funksjoner, og dette leder naturlig frem til derivasjon, integrasjon og differensiallikninger av første orden, samt noen anvendelser på praktiske problemer. Hvis du har fulgt godt med på videregående, vil mye stoff være kjent, selv om gjennomgangen vil være noe grundigere.

Øvingsoppgavene hentes fra læreboka Adams og Essex: Calculus 8th Edition per høsten 2015. Hass, Weir og Thomas: University Calculus er en alternativ bok som ble brukt tidligere frem til høsten 2013, og dekker samme pensum som Adams og Essex.

Øvingsopplegget består av innleveringer og internett-tester i Maple per høsten 2014. Internett-testene er ukentlige og inneholder 6-10 oppgaver, og samtlige av internett-testene må besvares. Totalt i løpet av faget vil 3-4 skriftlige innleveringer måtte leveres med vanligvis 3-4 oppgaver per innlevering med varierende vanskelighetsgrad.

Maple-testene har i perioden 2013-2014 vært allment kjent for å skape mye frustrasjon da systemet er nytt, besvarelsesmulighetene i Maple har vært knotete, systemet har hatt feil ofte og det har vært lite eller ingen informasjon om bruken av Maple-testene til studentene.