TFY4160 Bølgefysikk

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
Bølgefysikk
TFY4160
Semester Høst
Obligatorisk for Alle høsten 2. klasse
Forkortelser Bølge
Laboratorium Ja
Øvinger Ja
v · d · e

Dette emnet ble undervist for siste gang høsten 2014. Det blir nå erstattet av TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger.

Bølgefysikk gir en introduksjon i svingesystemer og både elektromagnetiske og mekaniske bølger. I tillegg avsluttes faget med noe spesiell relativitetsteori. Faget legger et grunnlag som er svært viktig i forståelsen av videre fysikkfag, bl.a. kvantemekanikkfagene, men også i de fleste fagområder som undervises på haugen.

Faget omfatter et laboratorieopplegg som består av tre vanlige laboratorieøkter samt en 'lekelab', der interessante bølgefenomener kan studeres og lekes med for å få en bedre forståelse av dem. Her finnes blant annet eksperimenter med svingende streng, brewstervinkel og svevning. Fra og med høsten 2011 er lekelaben en obligatorisk del av labopplegget.

Litteratur

Hvilken bok man ønsker å bruke i faget er helt opp til deg selv. De fleste standard fysikkbøker dekker store deler av faget. Fagets oppsatte bok, Young and Freedman: University Physics, er en generell fysikkbok som også brukes i TFY4145 Mekanisk fysikk og TFY4155 Elektrisitet og magnetisme, og inneholder mye mer enn bare bølgefysikk. Mange av bøkene som kan brukes i TFY4155 Elektrisitet og magnetisme er også nyttige i dette faget. Utenom de generelle fysikklærebøkene er det nok Hirose, Lonngren: Introduction to Wave Phenomena som dekker størst del av pensum, og anbefales av foreleser. Ellers anbefales boken Wheeler, Taylor: Spacetime Physics for dem som vil ha litt ekstralitteratur om relativitetsteori. Det er også mulig å kjøpe et kompendium for faget fra Nabla. Inntektene går til ekskursjonskomiteen.