TIØ4256 Teknologiledelse 1

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
Notice Dette emnet er utgått og er blitt erstattet av TIØ4258 Teknologiledelse.
TIØ4256 Teknologiledelse 1
Foreleser:Diverse, faget består av ulike deler med ulike forelesere
Obligatorisk for:Erstattet av TIØ4258 Teknologiledelse
Øvinger:Ja, obligatoriske øvinger som grundig omhandler et case.
Lab:Nei
Evalueringsform:Multiple choice
Bøker:Kompendier spesielt utviklet for faget
Nettside:It's learning

Teknologiledelse 1 omhandler fire områder: Entreprenørskap, jus, organisasjon og økonomi. Et viktig mål med faget er å gjøre alle teknologistudenter i bedre stand til å starte egne bedrifter. Øvingsoplegget gjøres i grupper på 6 hvor man totalt må akkumulere 10 poeng for å få gå opp til eksamen. Det gis opptil 3 poeng per oppgave, som er delt inn i to deler med ulikt pensumstoff. En 'bedriftssimulator' holdes også i Nidarøhallen hvor man får mulighet til å spille et slags brettspill som simulerer en bedrift og samtidig får 3 poeng i øvingsopplegget.