PWN1337 Foo bar

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
Foo bar
PWN1337
Semester Høst/Vår
Obligatorisk for Alle i x. semester/Valgfag i y. semester
Forkortelser Foobar
Laboratorium Ja/Nei/Auditorieøving
Hjelpemidler A-D
Øvinger x av y obligatoriske, evt. frivillige
v · d · e

Foo bar er et fag som ikke finnes. Denne siden er ment som en mal for å hjelpe å skrive om andre emner. Her kan det skrives kort og konsist om hva faget er og handler om. Her skal det helst ikke stå noe som har plass andre steder på siden.


Lærebøker

Anbefalt lærebok er EKSEMPELBOK, men tidligere editions funker greit. Øvingsoppgaver er kun oppgitt i EKSEMPELBOK.

Andre Bøker

LISTE MED ELLERS GODE BØKER.

Forelesere

LISTE MED SEMESTER OG HVEM SOM VAR FORELESER DA

Anbefalte forkunnskaper

Her oppgis fag som man burde ha hatt for å kunne ta dette faget. Kan og oppgi fag som kan gjøre faget lettere. Her kan det godt stå om faget har alternative fagkoder, eller om dette faget er veldig likt andre fag (Type TMT4110 og TMT4115, som er nesten identiske). På slutten av denne spalten kan det skrives litt om mer subjektive tips til forhåndsoppgaver, for eksempel at man kan ta TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering før TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs om man har litt erfaring med programmering.

Labratorium

Om faget har lab er dette en nyttig spalte. Her kan det stå hvor mange labøkter det er, hvordan de godkjennes og om det er rapport til laben.