You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <allpages gapcontinue="TBT4100_Biokjemi_GK" />
 </query-continue>
 <query>
  <pages>
   <page pageid="2337" ns="0" title="Seoul National University">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">Seoul National University (SNU) er et annerkjent universitet i Seoul i Sør-Korea. Det tilhører SKY nettverket som er nettverket av de beste universitetene i Sør-Korea. Universitetet har campuset sitt i en dal litt utenfor kjernen av Seoul, og det er omgitt av fjellene Gwanak. Seoul har verdens nest største metropolområde med 25.6 millioner innbyggere, selve byen har ca. 10 millioner innbyggere. I Seoul har folk vanligvis små leiligheter, og mye samfunnet er bygget opp rundt det å ikke være hjemme. Det er derfor et godt uteliv med relativt billig alkohol, karaokerom, pc-rom osv. På SNU er det et godt studentmiljø og du blir raskt kjent med veldig mange gjennom programmet SNU BUDDY. Dette programmet har likhetstrekk med fadderprogrammet på gløshaugen. Hver student for sin personlige fadder som de deler med 2-4 andre, så blir alle studentene samlet i rundt 10 forskjellige grupper med omtrent 40 studenter i hver gruppe. 


==Studenter som har vært på SNU==
=== Kristoffer Hunvik, 2014 ===
Var på SNU høstsemesteret 2014. Det er vanskelig å finne fag på engelsk innen fysikk og matematikk på dette universitetet, men dette er noe som er under stor forandring i Korea. Folk blir flinkere og flinkere i engelsk, og tilbudet av fag undervist på engelsk blir bedre og bedre. Her tok jeg fagene:

* Condensed Matter Physics 2
* Quantum Mechanics 2 (forelest på koreansk)
* Nuclear Physics
* Insurance and Riskmanagement
* Koreansk språkkurs


[[Category:Universiteter|Seoul National University]]</rev>
    </revisions>
   </page>
   <page pageid="1542" ns="0" title="Studiekatalogen">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">'''Studiekatalogen''' gir konkret og offisiell informasjon om alle fag ved NTNU. Fagbeskrivelsen, spesielt på punkter som fagets innhold og foreleser, er ofte tynn eller direkte feil, men studiekatalogen kan fortsatt være et nyttig redskap for studenten på jakt etter fag. 

== Lenker ==
* [http://www.ntnu.no/studieinformasjon/siving/studkat.html Studiekatalogen for siv.ing.-fagene] (T**)
* [http://www.nt.ntnu.no/studiehandbok/ Studiehåndboken for realfag] (FY/MA/...)
* [http://www.ntnu.no/studier/phd/studiehandbok Studiehåndboken for PhD-fag]

[[Kategori:Studieteknisk]]</rev>
    </revisions>
   </page>
  </pages>
 </query>
</api>