Utveksling

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk

På denne siden kan personer som har vært i utlandet legge ut informasjon til de studiestedene de har vært på. I tillegg vil det legges ut generell informasjon om søknand, behandling og gjennomføring av utenlandsopphold.

Generell informasjon

Det kan lønne seg å sjekke internasjonal seksjon sine hjemmesider før en begynner å søke utveksling. Utveksling foregår som regel over et helt studieår eller på våren, men det er ingen hindring i å reise ut på høstesemesteret eller å reise vår/høst. Så lenge en får det godkjent av institutt og fakultet går dette bra.

Søknadsprossesen varierer litt med hvor du skal og om NTNU har utvekslingsavtale med universitetet du skal til. Dersom du har bestemt deg sånn ca for land/verdensdel kan det være lurt å sende en mail til internasjonal seksjon og høre litt hva du bør gjøre. For universiteter i europa som NTNU har utvekslingsavtale med er prosessen som følger:

1. Gå på universitetets hjemmesider og finn noe som ligner på en studiehåndbok.

2. Sett opp fagplan, snakk gjerne med studieprogramansvarlig for å høre om hva som kreves for å få godkjent fag som obligatoriske i studieplanen din.

3. Fyll og skriv ut dette skjemaet og få underskrift av studieprogramansvarlig og studieveileder på fakultetet.

4. Lever skjemaet til internasjonal seksjon.

Finansiering

  • Lånekassen gir i tillegg til normalt studielån et reisestipend (t/r Norge en gang hvert semester) med 70/30 stipend/lån og støtte til skolepenger på opptil 104 000kr (der de første 53 000kr er 70/30 og resten er 0/100). For enkelte "eliteskoler" kan en få tilleggsstipend for ekstra støtte til skolepenger (56 000kr). For delstudier i et ikke-engelskspråklig land kan du få 15 000 kroner hvis en tar et forberedende språkkurs. (Beløper fra 2007/2008.)
  • Abelstipendet gis til masterstudenter innen matematikk. Søknadsfrist er i april og det tildeles på bakgrunn av karakterene i mattefag.
  • Unifor er en forvaltningsstiftelse for fond og legater ved NTNU og UiO. Det finnes en rekke aktuelle stipender her og Universitetsavisen har oppslag hvert år om for få søkere og at ikke alle pengene er delt ut. Søknadsfrist 1.mars.
  • Internasjonal seksjon deler også ut stipend til utvekslingsstudenter. Det er på 10 000kr hvis en er ute to semestre og en søker via det samme skjemaet som for utvekslingsavtaler. De som drar til skoler uten utvekslingsavtaler fyller ut samme skjema. Søknadsfrist er 1.mars/1.okt. Stipendene blir fordelt utover de forskjellige verdensdelene og skolene for deretter å basere seg på karakterer til søkere derfra. Er derfor lettere å få hvis en velger skoler som ikke så mange andre drar til.

Teknisk fysikk og utveksling

Det er ikke vanskelig å finne relevante fag i utlandet. Mange av fagene som undervises på fysikk finnes i nesten tilsvarende fag og gjerne med samme lærebok i utlandet. En må ofte se på beskrivelse av de ulike fagene og ikke fagnavn. Dessuten godkjenner instituttet som regel det meste, så lenge det holder høyt nok faglig nivå.

Instutisjoner hvor studenter fra teknisk fysikk har vært

ETH Zurich, Sveits

Universidad de Valencia, Spania

JLU Giessen

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Technische Universität München

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Università di Bologna

Seoul National University

Industriell matematikk og utveksling

Det er populært for studenter ved studieretningen å ta et halvår eller et år i utlandet. Mest vanlig er det å tilbringe fjerde årskurs ved en utenlandsk institusjon. Studenten er for en stor del selv ansvarlig for å finne fram til et studiested, søke fram aktuelle kurs osv. Noe støtte kan fås fra internasjonal seksjon, men også fra leder for studieretningen eller studieveileder ved institutt for matematiske fag. Leder for studieretningen skriver villig anbefalingsbrev. Studieretningen har en policy for å være relativt fleksible når det gjelder hvilke kurs man skal få godkjent. Men det er absolutt nødvendig at eksamen er avlagt og bestått for at man skal få kreditert kurset. Stort sett bruker man direkte oversetting av studiepoeng i henhold til hva kurset utgjør av et fulltids studieår. For EU-regionen bruker man ECTS. Erfaringsmessig er det fort gjort at man taper noe studieprogresjon ved utenlandsopphold, gjerne som resultat av uforutsette omstendigheter. For eksempel kan man oppleve at kurs man vil melde seg på ikke går det året, at man har lyst til å bruke tid på andre ting, at kurs er vanskeligere enn man hadde forutsett osv. Men uansett er det ganske lett å for eksempel utsette studiet med et halvår, man er fleksible med forskyvning av fordypningsprosjekt og hovedoppgave. Husk at om du tar fjerdeåret i utlandet så slipper du Eksperter i Team, men man er ganske nøye på at du tar kurset i Matematisk Modellering. Dette kurset er det vanskelig å finne gode erstatninger for i utlandet. En løsning er å ta kurs for høsten i femte (ikke-teknisk emne) i utlandet og istedet ta matematisk modellering på høsten i femte.

Dersom du vi reise ut for å ta fordypningsprosjekt og/eller hovedoppgave så kan det være lurt å alliere seg med en faglærer ved instituttet. Det fins kontakter i de fleste verdenshjørner, bare gå og spør.

Se Studieretningen for industriell matematikk for mer informasjon.

Institusjoner hvor studenter fra industriell matematikk har vært

Utvilsomt er Berkeley det universitetet som har vært mest populært. Dette er et meget bra sted, men de krever også mye av studentene, du bør ha gode resultater fra studiene om du vil reise dit. Ellers har folk vært stort sett overalt, Tyskland, Frankrike, Italia, England, New Zealand, Australia, Singapore og Japan for å nevne noen land.

National University of Singapore

Katolike Universiteit Leuven

Biofysikk og utveksling

De som kan noe om dette får skrive mer.