TMA4260 Industriell statistikk

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
Notice Dette emnet er utgått og er blitt erstattet av TMA4267 Lineære statistiske modeller.
TMA4260 Industriell Statistikk
Foreleser: Jo Eidsvik
Obligatorisk for: Industriell matematikk høsten 3. klasse
Pop. forkortelser: Indstat
Øvinger: Ingen obligatoriske
Evalueringsform: Midtsemesteroppgave (20%) og skriftlig eksamen (80%)
Bøker: Walpole, Myers, Myers, Ye: Probability & Statistics for Engineers and Scientists
Nettside: http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4260/

Dette faget dreier seg mye om analyse av innsamlede data, og er på et vis mer praktisk rettet enn TMA4245 Statistikk. Du vil lære hvordan man kan tilpasse lineære modeller til innsamlet data (minste kvadraters metode, her i flere variable koeffisienter), og hvordan du skal analysere hvor god modellen din er. Du vil også lære mer om hvordan man kan estimere størrelser som varians i data hvor man ikke har kjennskap til den bakenforliggende distribusjonen, oppsett av konfidensintervaller, og hypotesetesting. En viktig del av faget går ut på å designe forsøksmodeller sånn at man kan få ut mest mulig interessant informasjon på færrest mulige forsøk. I prosjektoppgaven skal man designe et slikt forsøk selv (problemet som skal undersøkes velger man ganske fritt), og så skal man gjennomføre forsøkene og analysere resultatet.