Ekstrafag

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk

Ekstrafag pleier å betegne fag som tas i tilegg til de man er satt opp med i følge studieplanen. Dette kan være et femte fag, eller at man må ta ekstra fordi man har fått enkelte fag godkjent fra tidligere utdanninger, f.eks tatt ex.phil i forsvaret eller skiftet fra et annet studium.

Det kan være vanskelig å se hva de forskjellige fagene krever, spesielt de første årene av studiet kan det være vanskelig å vite om man har grunnlaget som skal til for å ta faget. Under er en liten liste over fag som ikke bygger på så alt for mange andre, og som kan være greie å ta 1. og 2. året. I tillegg til de som er listet opp kan mange ikke-tekniske emner tas uten noen forutsetninger.

Mulig å ta fra 1. året

  • TMA4245 Statistikk. Bygger litt på integrasjon man lærer i matte 1 & 2, men er fint mulig å ta parallellt med matte 2.
  • MA1301 Tallteori. Anbefalt som ekstrafag av prof. Seip som har undervist i Matte 1. For den som ønsker litt mer matematisk krydder. Krever kun matte fra videregående skole.
  • TMA4150 Algebra og tallteori. Dersom du har lyst til å begynne allerede i 1. klasse med sterkt bevisbasert abstrakt matematikk, er dette det beste faget å ta. Krever ikke noen forkunnskaper annet enn noe matriseteori som du lærer samtidig i Matematikk 3, og legger du inn arbeidet kan du få en grundig innføring i bevis og abstrakt matematisk tenkning.
  • MA2401 Geometri. Dette faget kan være interessant for den som liker geometri, og har ingen andre forkunnskaper enn matematikk fra videregående skole.

Mulig å ta fra 2. året

  • TMA4145 Lineære metoder. Et fag som vanligvis tas av studenter på Industriell matematikk høsten i 3. klasse, men som godt kan tas høsten i 2. klasse. Bygger på Matematikk 3, så det anbefales å ha god kontroll på pensum i det faget. Lineære metoder gir en introduksjon til metriske rom, mer avansert lineær algebra og hilbertrom, og er ikke minst en god introduksjon til bevisorientert matematikk.
  • MA3002 Generell Topologi. Her blir man introdusert til mange slags topologiske rom, og matematiske finurligheter som knuter og overflater. Spesielt interessant er det om disse rommene kan 'kontinuerlig omformes' til hverandre( jada, kaffekoppen er homeomorf med smultringen). Det høres kanskje abstrakt ut, men topologien gir oss den 'riktige' forståelsen av kontinuerlige funksjoner, åpne/lukkede/sammenhengende og ikke minst kompakte mengder( les: følger har konvergente delfølger ). Faget er dessverre lite kjent for fysmatere, men kan være svært nyttig å ha ta dersom man vil forstå matematikken man møter i senere år mer intuitivt. En veldig god forberedelse til de mer teoretiske fagene i Industriell matematikk, samt teoretisk fysikk. Faget går på våren.
  • TFY4300 Energi og miljøfysikk. Faget omhandler jordens klima og fysiske mekanismer som påvirker dette, i tillegg til relaterte temaer som fornybare energikilder. Krever kun grunnleggende fysikkfag som bakgrunn, og bør være mulig å ta 2. året.
  • TTT4234 Romteknologi I. Handler om romfart og romteknologi, blant annet satellitter og mennesker i verdensrommet. Har man en liten rakettforsker i magen kan dette være riktig fag å ta. Faget har ikke så veldig store krav til forkunnskaper og gir deg adgang til å ta faget TTT4235 Romteknologi II, som blant annet inneholder en ekskursjon til rakettskytefeltet på Andøya.
  • FY2450 Astrofysikk. Bygger til en viss grad på stoff man lærer i løpet av høsten i 3. klasse, men burde være overkommelig å ta våren i 2. klasse dersom man har en interesse for astrofysikk.